Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

-Στην δουλειά σου τι σου αρέσει; -Τα ρεπό κι οι άδειες