Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Να μεγαλώσει λίγο ακόμα η κοιλιά μου για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είμαι απλά χοντρούλα αλλά όντως έγκυος γιατί τώρα μπερδεύονται.