Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Στους γονείς μου οφείλω το ζην Στους δασκάλους μου το ευ ζην Και στον Άδωνι το βζιν