Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Η ηρεμία μου είναι καλύτερη από το να έχω δίκιο.