Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

-Διατηρώ σχέση από απόσταση. -Εγώ διατηρώ απόσταση από σχέση.