Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Ωραία η κατασκευή μου αλλά κάτι της λείπει, λέει η κόρη μου. Τι της λείπει; Τούλιπ της λείπει, λέω εγώ. Τι μπαμπά; Τίποτα μωρό μου, κάνω. Κάτι δικά μου. Μπουμερίστικα.