Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Χειρότερος από αυτόν που λέει ψέματα, είναι αυτός που λέει ψέματα και θυμώνει που δεν τον πιστεύεις