Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Και επιμένω να πιστεύω, πως η αλήθεια, έχει πάντα τον τρόπο να βρίσκει το δρόμο της.. Και ας αργεί τόσο κάποιες φορές, που χάνεις σχεδόν, κάθε ελπίδα..