Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Να πάτε εσείς πόλεμο εγώ θα μείνω να ποτίζω τους φοίνικες στην Πανεπιστημίου .