Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020


Φέτος το μαγιό θα το κορνιζάρω στον τοίχο όπως το πτυχίο που μου είναι άχρηστο .