Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Είμαι σε ηλικία που συχνά ξεχνάω ονόματα, συμπεριφορές ποτέ.