Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Κακός γίνεται πάντα αυτός που λέει δυνατά αυτό που λένε οι υπόλοιποι από μέσα τους..