Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

- Για προσκλητήρια γάμου ενδιαφέρομαι, τι έχετε να μου προτείνετε; - Να μην παντρευτείτε.