Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Μπορεί όλα τα όμορφα κάποτε να τέλειώνουν αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα άσχημα.