Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Έφυγε η αδερφή μου ταξίδι και της ευχήθηκα καλά διόδια .