Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Επειδή δεν είμαστε εχθροί δεν σημαίνει πως είμαστε και φίλοι.