Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Φεύγω το πρωί για δουλειά 20 χρονων και γυρίζω το μεσημέρι 52