Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Δεν έχω φράγκο αλλά όταν μου χαμογελάει είμαι πλούσιος