Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Ο πιο εύκολος τρόπος για να αντιληφθείς τον πραγματικό χαρακτήρα κάποιου είναι να του δώσεις εξουσία.