Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Με έστειλε η γυναίκα μου στα Ζάρα να τις πάρω κάτι ρούχα και έχω γυρίσει όλο το μαγαζί με την βιντεοκληση ανοιχτή να κοιτάει τα ρούχα,κοίτα που στο τέλος θα μου ζητήσει να τα δοκιμάσω κιόλας.