Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Όσοι κάνουν ψυχοθεραπεία, κάνουν, επειδή δεν κάνουν αυτοί που πρέπει.