Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Μου θέλετε και πόλεμο, που άμα έχει πέτρες η θάλασσα μπαίνετε με τις σαγιονάρες μην πονέσουν τα πατουσάκια σας.