Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Να σέβεστε,γενικά να σέβεστε στην ζωή σας,αυτό και τπτ άλλο.