Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

όταν κάποιος κάνει μια δουλειά 20 χρόνια και πάτε να του τη δείξετε, να ξέρετε παίζει να σας χώσει κάνα πηρούνι στο μάτι ε