Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Κυριακή για μπάνιο σα να λέμε τράπεζα σε ημέρα συντάξεων.