Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι δείγμα υπερβολικής ηλιθιότητας