Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Να παντρευτει η κόρη σου το γιο της Μπέκαμ,να είστε στο γαμήλιο τραπέζι,να της λες φάε κάτι συμπεθέρα,στην ηλικία μας πρέπει να έχουμε και λίγο κρέας πάνω μας