Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Κάποιοι στην ζωή μου ήταν σημαντικοί, μέχρι που ξενέρωσα και έγιναν ασήμαντοι