Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Ανάβεις το πρώτο τσιγάρο της μέρας λόγω έλλειψης νικοτίνης, και το τελευταίο λόγω έλλειψης όλων των άλλων