Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Συναισθηματικά νεκρός λόγω υπερβολικής ευαισθησίας.