Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

- Όλο για μένα μιλάω. Για πες εσύ τι άλλα; - Ο ψυχολόγος είμαι