Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Αυτό που βαφτίζετε την αγένεια ειλικρίνεια, με ξεπερνάει ειλικρινά.