Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

Με προετοιμάζει ο θεός να γίνω πλούσιος , δίπλα στα κότερα στο Πασαλιμάνι έπινα καφέ σήμερα .