Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Κόλλησα τον λογαριασμό της ΔΕΗ πάνω στο τηλεχειριστήριο του ειρκοντίσιον .