Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ο άλλος σήμερα στον ηλεκτρικό άνοιξε το ειρκοντίσιον , να μας χαλάσει δηλαδή τον ιδρώτα πρωινιάτικα .