Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Αυτοί ειν ικανοί να μας κλείσουν μέσα μη κολλήσουμε τους τουρίστες.