Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Εδώ δεν περιμένουν στο μετρό και στον ηλεκτρικό να βγούμε πρώτα για να μπούνε και περιμένετε ανάπτυξη;