Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Ο ταξιτζής: - Γιατί έκατσες εδώ εσύ κοπελίτσα και δεν πας σε κάνα νησί; - Με κρατάνε οι επιχειρήσεις μου εδώ 😏