Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Μιλάω όμορφα σχεδόν σε όλους και νομίζουν ότι είμαι φίλος τους. Όχι παιδιά, απλά είμαι ευγενικός.