Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

110 κρούσματα, ας γεμίσω την αποθήκη με καπρις.