Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Έτοιμη η βαλίτσα για τις διακοπές άφησα έξω μόνο 2 πουμαρο που δεν τα έκρινα ως απαραίτητα.