Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

2020 μαλάκες. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε αποικησει κάποιον άλλο πλανήτη. Τελικά είναι παράνομο να πίνεις ντακιρι φράουλα μετά τις 12.