Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

- Ποιά στάση σου αρέσει στο σεξ ; -Το 2020 - Πως είναι; δεν την ξέρω. - Εκεί που δεν το περιμένεις σε πηδάνε απο παντού.