Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

42 χρόνων...και όταν θα βγω με τους γονείς για φαγητό, η μάνα μου θα πει..."και μια κόκα κόλα για το παιδί"...