Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Σήκω Ανδρέα να δεις που δουλεύουμε για 450 ευρώ και κάνουμε και το σταυρό μας.