Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Κάτω από 5 μέρες δεν λέγονται διακοπές. Λέγονται, πετάχτηκα κάπου