Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Έζησε 89 διαγώνια χρόνια. Στο καλό αγαπημένε. Ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης (Ντίνος Χριστιανόπουλος) μας μουτζωσε και έφυγε αφήνοντας τα γεμάτα ωμή ειλικρίνεια ποιήματα του.