Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Παππούς 90 χρόνων στο χωριό με χαιρετησε με τον αγκώνα παιδιά.