Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Πέντε ευρώ το ριο μαρε. Ούτε από δίαιτα δεν μπορούμε να πεθάνουμε ρε μαλάκες.