Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Συνέντευξη για δουλειά. - Βλέπω μένετε λίγο μακρυά. - Ναι, δεν με πειράζει. - Πως θα έρχεστε το πρωί στην δουλειά; - Με το ζόρι.